Hair and Barbers by angels_Svart_161121


SANNA ERICSSON/ ANSTÄLLD FRISÖR- Årets anställda frisör 2017

2011-2014  Frisörutbildning Drottning Blanka i Kungsbacka
2012 Stipendium " Bästa elev"
2012 Stipendium "Bästa frisörutveckling"
2013 Löshårsutbildning på Topema
2014- Elevanställd på Hair by Angels
2014- Anställd på Hair By Angels AB
2015  Utbildning Keratinbehandling
2016 Gesällbrev
2016 Extensions Hair Talk certifierad